היחידה להשכרה

משרד: אור יהודה, רחוב משה אביב 1, קומה 3
מפעל ותצוגה: ישראל פולק 31, קרית גת

טלפון: 072-3311762
דואר אלקטרוני: info@the-unit.co.il